Uzmanlık Alanımız

Sigorta Hukuku

Balay, Eryiğit & Erten, lider sigorta şirketlerini hayat sigortası ve diğer sigorta teminatlarına ilişkin uyuşmazlık çözümlerinde temsil etmektedir. Büromuz, çokuluslu müvekkillerinin bu konudaki davaları ile aktif olarak ilgilenmekte ve onların hukuk departmanlarına bu tip davaların çözüme kavuşturulması konusunda yardım etmektedir.

Sosyal Sigorta
Sigorta Teminatı
Teminat Mektubu