Uzmanlık Alanımız

Birleşme ve Devralma

Balay, Eryiğit & Erten; yabancı dile hâkim, donanımlı ve deneyimli avukat kadrosuyla, birçok alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlara Türkiye içinde ve dışındaki şirket birleşme ve devralmalarında gerekli hukukî desteği vermektedir. Bilgi odalarının hazırlanması, gözden geçirme, hukukî değerlendirme raporlarının yazılması, teklif verenler için bağlayıcı olan ve bağlayıcı olmayan tekliflerin hazırlanması, mutabakat bildirileri, hisse alım sözleşmeleri ve bu belgelerin değerlendirilmesi, büromuzun birleşme ve devralmalar konusundaki hizmetlerinden bazılarıdır.

Due Diligence
Hisse Devri
Şirket Kuruluşu