Uzmanlık Alanımız

Gayrimenkul Hukuku

Balay, Eryiğit & Erten, orta ve büyük ölçekli inşaat şirketlerini temsil etmektedir. Büromuzun inşaat hukukundan doğan uyuşmazlıklar ve hukuki konularda geniş tecrübesi bulunmaktadır. İnşaat ve gayrimenkul konularında uyuşmazlık çözümü hizmetleri yanında, arazi ıslahı projeleri, tapu kontrolleri, alım ve satım işlemleri, kurucu ve bozucu ipotek kredileri, finansman gibi mülkiyet konularıyla ilgilenerek yerel ve çok uluslu müvekkillerine hizmet vermekte olan büromuz, ayrıca organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgelere ilişkin özel düzenlemeler hakkında da müvekkillerine uygulamaya dönük hukuki çözümler sağlamaktadır.

Arazi İslahı
Finansman
Kamulaştırma