Uzmanlık Alanımız

Rekabet Hukuku

Balay, Eryiğit & Erten, rekabet hukuku konularında danışmanlık hizmetleri vermekte ve gerektiğinde rekabet uyuşmazlıklarına ilişkin davalar üzerinde çalışarak birçok uluslararası şirkete hukuki hizmet sunmaktadır. Büromuzun yetkin avukatları, bu özel dalda yüksek öneme sahip rekabet konuları ile ilgilenmekte ve gerektiğinde rekabet uyuşmazlıklarına ilişkin davalar üzerinde çalışarak birçok uluslararası şirkete rekabet hukukunun her alanında hukukî hizmet sunmaktadırlar. Profesyonel yapısı ve deneyimi ile Balay, Eryiğit & Erten, herhangi bir problem gerçekleşmeden müvekkillerini bilgilendirerek onların gerekli önleyici tedbirleri almasını sağlamakta ve gerektiğinde hem Rekabet Kurumu hem de Danıştay nezdinde var olan problemler için müvekkillerini etkin bir şekilde savunmaktadır.

Fiyat Sabitleme
Kartelleşme
Uyumlu Eylem